ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 ประชุมกรรการกีฬา ที่โรงเรียนวัดดอนสามง่าม
5 กรกฏาคม 2562- 5 กรกฏาคม 2562 16
โรงเรียนวัดดอนสามง่าม
2 กีฬากลุ่ม
26 สิงหาคม 2562- 30 สิงหาคม 2562 14
โรงเรียนวัเเขาตะพั้น
3 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พฤษภาคม 2562- 13 พฤษภาคม 2562 33
4 วันอยู่เวรช่วงปิดเทอมครูลำไพร
8 เมษายน 2562- 14 เมษายน 2562 29
โรงเรียนบ้านอาราง


โรงเรียนวัดเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ที่ 6 บ้านเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook